Atrik_at.jpg

Klicaj.jpg

Nad družbo Atrik d.o.o., Ljubljana je bil v letu 2018 uveden stečajni postopek. Želja sodelavcev, ki smo v preteklosti dolga leta razvijali in proizvajali vozila in stroje namenjene komunalni dejavnosti je, da bi izdelana vozila naročnikom kljub temu še naprej nemoteno služila. Prepričani smo, da s svojim znanjem in izkušnjami lahko poskrbimo za kvalitetno vzdrževanje in dobavo potrebnih nadomestnih delov komunalnih nadgradenj, izdelanih v družbi Atrik Ljubljana.

 Za vse nadalnje informacije smo dosegljivi na telefonski številki:

+386 31 388 913

Ali elektronskem naslovu:

Atrik_mail.jpg

In the year 2018 Atrik d.o.o., Ljubljana went bankrupt. The wish of coworkers, who in the past years developed and manufactured vehicles and machinery for communal services, is that the manufactured vehicles will still continue to serve clients uninterruptedly. We are convinced that with our knowledge and experience we can provide quality maintenance and supply of necessary replacement parts for the vehicles manufactured by Atrik Ljubljana.

  For further information, please contact us on following telephone number:

+386 31 388 913

Or by e-mail:

Atrik_mail.jpg

Atrik_sm.jpg

Atrik_ci.jpg

Atrik_sn.jpg