Naši Proizvodi

Proizvodni program zajema proizvodnjo in servisiranje vozil...

... za odvoz odpadkov, samonakladalcev tipskih kontejnerjev, kombinirana vozila za pranje in praznjenje kontejnerjev, hitro zamenljive nadgradnje za samonakladalce, vozila za pranje ulic, cisterne za prevoz tekočin, vozila za čiščenje in prebijanje kanalizacijskih kanalov, vozila za odvoz osebnih vozil, ter vozila z nadgradnjo »kotalni prekucnik« in kontejnerje za slednje prostornine 8 – 25 ton.