ATRIK, d.o.o. Ljubljana je uveljavljeno podjetje za proizvodnjo in servisiranje komunalne opreme.

Zgodovinski razvoj podjetja se je začel pred več kot 60 leti, ko je v okviru remontne delavnice Komunalnega podjetja Snaga Ljubljana bilo napravljeno prvo komunalno vozilo. Do združitve s poslovnim sistemom Riko Ribnica je prišlo leta 1982. Po razpadu poslovnega sistema Riko je podjetje Riko komunalna oprema nadaljevalo s samostojnim delom do leta 1997, ko ga je Avtotehna, d.d. Ljubljana odkupila. Iz tedanjega imena Riko komunalna oprema je nastalo ime Atrik kot zaščitni znak sodobnega podjetja, kateremu danes glavno vsebino dajejo visoko kvalificirani delavci.

Do današnjega dne se je podjetje razvilo v modernega, dobro opremljenega proizvajalca komunalnih nadgradenj, ki na svojem razvojnem področju dosega visoko kakovostno raven opreme za zbiranje, stiskanje in odvoz hišnih odpadkov ter komunalnih fekalij. Podjetje razpolaga s t.i. lastnim know – how-om, ki ga obstoječa razvojna ekipa stalno dopolnjuje oz. nadgrajuje.

Družba na letnem nivoju realizira prihodke v višini 4-5 mio EUR-ov in proizvodnjo 40-60 enot različnih tipov komunalnih nadgradenj. Na tržišču R Slovenije imamo prevladujoč tržni delež (cca. 65%), ravno tako pa svoje izdelke uspešno prodajamo po državah ex YU (Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Makedonija in BIH). Nekaj prodaje realiziramo še na ostalih tržiščih, kot so npr. U.A.E, Ukrajina, Moldavija, Rusija, Češka, Slovaška, Madžarska, Rumunija, Bolgarija, Albanija. Poleg tega pa preko naših zastopnikov intenzivno razvijamo druga tržišča, kot so: Afrika, Arabski svet, Zahodna Evropa.

Sistem vodenja kakovosti je certificiran s strani mednarodno priznane institucije «TÜV Management Service« iz ZR Nemčije, s čimer je potrjeno, da naša proizvodnja v celoti zadovoljuje zahteve sistema ISO 9001/2000 standarda.

Osnovne dejavnosti podjetja so:

Proizvodnja, prodaja in servisiranje komunalne opreme vsebuje:

Nadgradnje za zbiranje in prevoz odpadkov kapacitete od 5 m³ do 24 m³
Samonakladalniki za transport kontejnerov velikosti od 1,6 m³ do 12 m³

Večnamenske nadgradnje tipa MPS
Cisternske nadgradnje za prevoz pitne vode
Cisternske nadgradnje za čiščenje in pranje ulic ter zalivanje javnih površin
Specialne cisternske nadgradnje za praznjenje kanalizacij (ATRIK tip FE)
Specialne cisternske nadgradnje za prebijanje in praznjenje kanalizacij (ATRIK tip KA)

Podzemne zbiralnice odpadkov s praznjenjem z vozili ATRIK
Komunalna oprema
Obnavljanje starih nadgradenj
Svetovanje pri nakupu komunalnih nadgradenj
Izobraževanje uporabnikov za ravnanje z našimi nadgradnjami

Poslanstvo

Z odgovornostjo, inovativnostjo in najvišjo kakovostjo svojih izdelkov zadovoljujemo potrebe kupcev, katerimi poskušamo postati strateški partner, prepoznaven po cenovni konkurenčnosti ter visoki kakovosti, razvojni in izobraževalni podpori ter hitrem servisu.

Vizija

Smo družba, ki kot dober gospodar skrbi za dolgoročno in stabilno povečevanje premoženja lastnikov, gradimo dobre medsebojne odnose. Ti so temelj za spoštljiv odnos do naših partnerjev, kupcev, dobaviteljev, lastnikov in vseh, s katerimi živimo. Šele z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi je mogoče poslovno uspešnost združevati z našim temeljnim poslanstvom.

Sodelavce vzpodbujamo, da spregovorijo o svojih idejah in jih, če so prave, tudi udejanjijo. Skupaj vedno znova iščemo nove poti za zadovoljstvo naših kupcev. Naloge, ki nam jih narekujejo naša delovna mesta, opravljamo po svojih najboljših močeh. Stremimo k temu, da tisto, kar počnemo, opravimo najbolje, kar se da učinkovito in v čim krajšem času.

Zavedamo se:

  • da smo lahko uspešni le, če poslujemo etično in pošteno – da bomo zmagovali le, če zaposlenim dopustimo, da izkoristijo svoj potencial,
  • da sta odprtost in medsebojno spoštovanje ključni sestavini našega uspeha,
  • da moramo kupcu ponuditi odličnost,
  • da so spremembe edina stalnica v današnjem poslovnem svetu in da moramo biti nanje pripravljeni.

Znanje, sposobnost, inovativnost, delavnost in iznajdljivost, ki jih premoremo, nam omogočajo visoko kakovost in konkurenčnost, katero dosegamo z učinkovitim krajšanjem razvojnega procesa, hitrim pridobivanjem vse potrebne dokumentacije, usklajeno proizvodnjo in pravočasno distribucijo.

Atrik d.o.o.
Povšetova ulica 6,
1000 LJUBLJANA
Tel.: +00386 (0)1 520-8700
Fax.: +00386 (0)1 520-8725

Številka reg. vložka: 10610400
Registrska na sodišču: Okrožno sodišče v Ljubljani
Datum ustanovitve: 26.03.1990
Osnovni kapital: 500.000,00 EUR

Transakcijski račun:
NLB d.d 02923-0019655638

Matična številka: 5015499
Davčna številka: SI44301715

V podjetju Atrik stremimo k kvalitetni in standardizirani proizvodnji komunalnih vozil in opreme. Certifikacijski organ podjetja TÜV Management Service GmbH je z izdajo certifikata potrdil, da ima družba Atrik uveden sistem vodenja kakovosti po zahtevah uveljavljenega standarda ISO 9001: 2000.

Certifikati

Prosto delovno mesto

Podatki o prostem delovnem mestu

Naziv delovnega mesta KLJUČAVNIČAR SESTAVLJALEC
 
Opis del in nalog Opravljanje zahtevnih ključavničarskih opravil; sestavljanje zahtevnejših polizdelkov in izdelkov po navodilih ali tehnični dokumentaciji; varjenje; vrtanje; vijačenje; rezanje; brušenje;

 


Podatki o izobrazbi

Izobrazba

Zahtevana izobrazba Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
Strojništvo in obdelava kovin

Podatki o zahtevanih znanjih

Podatki od delovnem razmerju in vozniških kategorijah

Trajanje zaposlitve določen čas, 6 mesecev in 0 dni oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas
Vrste zaposlitve polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje da, 2 let in 0 mesecev
Poskusno delo ne
Zahtevane vozniške kategorije Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B